Anmeldelse: Jesper Juul: “Familier med kronisk syge børn”

Jesper Juul udgav i 2004 bogen “Familier med kronisk syge børn”. Bogen henvender sig ikke blot til familier med syge børn, men også til familier med handicappede børn. Den handler om de udfordringer, man står over for som familie, når et barn har en kronisk lidelse. Det er en letlæst bog på 100 sider.

Bogen handler overordnet om, hvordan man tager vare på hele familiens trivsel og undgår, at hele familielivet kommer til at handle om barnets handicap. Bogen kommer omkring emner som søskendeproblematikker, hvor vigtigt det er, at alle medlemmer i familien tilgodeses, vigtigheden af at prioritere parforholdet, børns udvikling af selvværd og selvtillid samt forholdet til både det personlige og det faglige netværk omkring familien.

Bogen er ikke dybdegående med emnerne, men fungerer godt til at danne et overblik over områder, der kan være gode at have fokus på, når man er en familie med et handicappet barn. Den er fyldt med gode råd og anvisninger, og jeg lagde den fra mig med en fornemmelse af, at der på trods af de mange problemstillinger i en familie med et handicappet barn, også er mange muligheder for at klare udfordringerne og få et godt familieliv med plads til alle medlemmer.

Det, jeg især tager med fra bogen, er en påmindelse om, at det er vigtigt at prioritere parforholdet,  et (for mig) tankevækkende afsnit om, hvordan man som forældre ser sit barn, samt et par gode redskaber til at give børn bedre selvværd og selvtillid. De ting vil jeg tage op igen i senere indlæg.

Bogen kan bl.a. købes her.

Skriv et svar