Overvejelser om kommunalvalget

Sidst der var kommunal- og regionsvalg var Aksel halvandet år, og vi vidste ikke, at han havde et gennemgribende handicap.

Jeg er ikke specielt politisk engageret eller interesseret, men jeg er rigtig glad for vores demokratiske system, og valgene er jo der, hvor vi udøver vores demokrati og har mulighed for at påvirke udviklingen i Danmark. Kommunalvalget er anderledes end folketingsvalget, men absolut mindst lige så vigtigt, da der tages store beslutninger om fordeling af store pengebeløb i kommunerne, bl.a. på specialområdet.

Tidligere har jeg set meget overordnet på politikken og stemt ud fra, hvem jeg overordnet var mest enig med. Ved dette kommunalvalg er mine overvejelser lidt anderledes. Med et barn som Aksel, er vi afhængige af et velfungerende system i forhold til specialområdet, og derfor ser jeg til dette valg mere på, hvem der har mærkesager indenfor dette område, end jeg tidligere ville have gjort. Jeg er gennem andre familiers (til tider tragiske) historier og oplevelser blevet meget opmærksom på, hvor vigtigt det er, at der er de rette tilbud og støttemuligheder for familier med børn med specielle behov.

I øjeblikket hører vi rigtig meget om begrebet inklusion i medierne. Og det er ikke tilfældigt, at handicaporganisationer, forældre og lærere kommer på banen nu med de problemer og udfordringer der er ved, at man politisk har besluttet, at flere børn skal inkluderes i folkeskolen. Man forsøger naturligvis (og med god grund) at råbe de lokale politikere op inden valget. Forhåbentlig lykkes det.

Jeg er ikke som sådan imod inklusion, men jeg er imod, at man bruger inklusion som en spareøvelse. Både fordi det går ud over det enkelte barns livskvalitet og muligheder for udvikling, når et barn placeres i et tilbud, han eller hun ikke kan magte, men også fordi jeg slet ikke er i tvivl om, at besparelsen er meget kortvarig og vil give store samfundsmæssige udgifter på sigt, fordi man ødelægger en stor gruppe børns udviklingsmuligheder. Jeg følger med i de forskellige indslag om området og bliver glad, når lokalpolitikere forskellige steder i landet ser ud til at tage problemet alvorligt.

Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til at stemme til kommunal- og regionsvalg d. 19. november?

2 thoughts on “Overvejelser om kommunalvalget

 1. tilde

  Kære Janni,
  det er sørme en vigtig pointe du fremhæver: at inklusion ikke nødvendigvis kun er af det gode, men at det bør være en vurderingssag “fra person til person”, at fastsætte graden af inklusion således, at det er en god og positiv oplevelse, og en indsats, der varer ved.

  Mht kommunevalget så har jeg været en del i tvivl. Men jeg fik faktisk meget ud af at tage kandidat- testen på dr.dk, hvor man svarer på en række spørgsmål, og efterfølgende bliver matchet til en kandidat.

 2. Katharina

  Jeg har gjort mig mange af de samme tanker som dig! Jeg har sagt at jeg sætter mit kryds hos den der tør investere i fremtiden – også der hvor andre måske bare ser udgifter og røde tal! Vores børns fremtid afhænger af, at man kan se en fremtid for alle og at man tør investere – tidligt! At man netop ikke bruger inklusion som spareøvelse, men at man tilfører de nødvendige ressourcer og dernæst tager udgangspunkt i det enkelte barn – for ikke alle børn kan inkluderes!

  Jeg sætter mit kryds hos en, hvis mantra er “Mennesker frem for regneark”

Skriv et svar