Udvikling af et godt selvværd

Tema: Barnets selvværd og accept af diagnosen

Som jeg skrev i det foregående indlæg for snart mange dage siden (hverdagen er hektisk herhjemme i øjeblikket), så er det meget vigtigt for mig, at Aksel ved, at han er lige så meget værd som alle andre mennesker. Noget af det, der kan få en person til at føle sig værdifuld for andre mennesker, er udvikling af et godt selvværd samt accept af, at handicappet er et livsvilkår, man ikke selv er herre over.

Selvværd handler om, hvem vi er, og hvordan vi har det med at være den, vi er. En god selvfølelse er en meget vigtig grundsten i forhold til at kunne klare udfordringer og kampe. Og med et handicap vil der uundgåeligt komme mange udfordringer gennem livet. Men med et godt selvværd kan man nemmere komme igennem det.

Forudsætningen for at udvikle et godt selvværd er, at man føler sig elsket, og at ens tanker, følelser og handlinger bliver anerkendt og taget alvorligt af andre. Det gør, at man føler sig værdifuld for andre.

Jeg har tidligere skrevet om, hvor svært det kan være at adskille diagnosen fra barnets personlighed. Eftersom jeg selv har meget svært ved at adskille Aksels diagnose fra hans personlighed, er det endnu mere vigtigt, at jeg er opmærksom på, at hans personlighed, og dermed hans selvværd, får lov at udvikle sig.

Aksels accept af hans handicap, hænger meget tæt sammen med hans selvværd, fordi det er så svært at skille de to ting ad. Og så hænger hans accept af handicappet også tæt sammen med vores accept af det. Jeg tror på, at hvis vi har accepteret hans handicap og sørger for at give vise ham, at handicappet og de følger det har, ikke er hans “skyld”, og at vi elsker ham præcis som han er, så bliver det også nemmere for ham selv at acceptere det. Men jeg synes det er svært at vide, præcis hvad vi kan gøre for at styrke Aksels selvværd.

Derfor har jeg spurgt to mødre, som jeg synes har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at give deres børn et godt selvværd, om hvilke tanker de har gjort sig, og hvad de konkret har gjort for at hjælpe deres børn til at føle sig værdifulde. Glæd jer til at læse deres bidrag i de næste indlæg.

Skriv et svar