Vigtigheden af specialbørnehaver

CAM00086For nylig så jeg en artikel, hvor der stod, at antallet af specialbørnehaver på landsplan på kort tid var faldet fra 93 til 80.

For et par år siden, var specialbørnehaven Birken, som er den børnehave, min søn Aksel går i, tæt på at måtte lukke sin ene afdeling med 10 pladser, fordi der ikke længere blev visiteret nok børn til at udfylde de i alt 32 pladser i børnehaven. Heldigvis blev krisen afværget, da det alligevel viste sig, at kommunerne i området havde brug for pladserne.

Grunden til, at der manglede børn, var ikke manglen på børn med autisme og lignende diagnoser, der ville have stor gavn af at gå i Birken. Grunden var, at kommunerne i området holdt sig tilbage med at visitere, da børnehaven naturligvis ikke er det billigste alternativ (på kort sigt) på grund af ekspertisen, den høje faglighed og gode normering, som er kendetegnende for en specialbørnehave.

Jeg er imponeret over fagligheden i Birken. Hver gang vi har en problemstilling herhjemme, står personalet klar med fagligt kompetente råd og ideer, og der er en klar plan for Aksels udvikling. Børnehaven sørger hver dag for den rette mængde udfordringer og den rette mængde ro, der gør, at han trives og er i stand til at udvikle sig.

Birken er desuden leverandør til VISO. Det betyder, at man bruger deres ekspertviden og erfaring til særligt komplicerede sager andre steder. Den høje faglige viden bruges derfor ikke kun i hverdagen i børnehaven. Den videregives til andre institutioner med mindre autismespecifik faglighed og til vi forældre via statusmøder, temaaftener og generel sparring. Med lukning af specialbørnehaver går der dermed en stor faglig viden tabt, som kan bruges rundt i hele samfundet, hvor børn med særlige udfordringer færdes.

Aksel startede i Birken for tre et halvt år siden, da han var to år og fem måneder. Det var en stor lettelse på mange måder, da han startede. Han var pludselig glad hver dag, når han skulle afsted, og hans udvikling tog hurtigt fart. Ikke mindst sprogligt, hvor han inden kun sagde få ord.

Jeg ved ikke, hvor Aksel og vi havde været uden en specialbørnehave som Birken. Aksel ville aldrig have kunnet rumme at være i en almindelig børnehave, selv med mange timers støtte. Han ville ikke have kunnet rumme den uro, der følger med mange børn samlet på et sted. For at Aksel kan lære nyt kræver det en kæmpe indsats baseret på pædagogik specifikt målrettet børn med autisme, og samtidig skal han have mulighed for mange pauser uden udefrakommende indtryk for at have overskud til at udvikle nye færdigheder.

Det er bekymrende, at antallet af specialbørnehaver er faldende. Det er høj faglighed og ekspertise indenfor specifikke handicaps, der forsvinder. Alle eksperter peger på, hvor vigtig en tidlig indsats er. Her er specialbørnehaverne med til at give børn med særlige problemstillinger den bedst tænkelige start, både for børnene og for resten af familien.

Jeg håber snart, at fokus i kommunerne bliver flyttet fra at spare penge her og nu til forståelse af, at den rigtige tidlige indsats giver børn med særlige behov mulighed for at trives og udvikle sig bedst muligt til gavn for alle – også samfundsøkonomien.

One thought on “Vigtigheden af specialbørnehaver

  1. Katarina Julsdorf

    Hvor er jeg dog enig med dig. Min dreng er netop 1/1 startet i special børnehave efter kamp. Han er rykket mere sprogligt på de 2 måneder end de 10 måneder på speciel plads i alm børnehave. udover alt det andet han også rykker.
    Hurra for gode tilbud til vores specielle børn

Skriv et svar